Tα Νέα μας

  ›   Tα Νέα μας

30/11/2014     Νόμος πλέον τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ψηφίστηκε σήμερα το απόγευμα στη βουλή, το νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πλέον είναι νόμος του κράτους. Μετά την ψήφιση του νόμου, κοινοποιήθηκε από το γραφείο τύπου του υπ. Οικ. το ακόλουθο δελτίο τύπου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                          

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε σήμερα μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ανέμενε επί δεκαετίες η επιχειρηματική κοινότητα, οι θεσμικοί φορείς, οι οικονομολόγοι και οι φοροτεχνικοί, με την ψήφιση και μάλιστα με διευρυμένη πλειοψηφία, του Σχεδίου Νόμου που αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ο νέος νόμος εξασφαλίζει τα εξής:

• Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία.

Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων είναι συγκεντρωμένο σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.

• Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της συμβατότητας που επιτυγχάνεται, με βάση το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον κόστος λογιστικής μετάφρασης.

• Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με την περαιτέρω απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ.

• Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων ενσωματωμένες στις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές που συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.

• Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.

Το τελικό κείμενο του νόμου αποτυπώνει σε 41 άρθρα και λίγες σελίδες, την προηγούμενη νομοθεσία 1200 και πλέον σελίδων.

Σημειώνεται ότι ύστερα από δεκαετίες απλοποιείται ο τρόπος καταγραφής των συναλλαγών για φορολογικούς σκοπούς ενώ για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια το Λογιστικό Δίκαιο αλλάζει, εκσυγχρονίζεται και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.

22/11/2014     Προγράμματα για ίδρυση & εκσυγκρονισμό

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται προγράμματα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων (100% επιχορήγηση) ή εκσυγκρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων (50% επιχορήγηση).

12/11/2014     Σήμα κινδύνου από την Apple: Εμφανίστηκε ιός που προσβάλει τα iPhone και τα iPad της εταιρείας

Σήμα κινδύνου από την Apple: Εμφανίστηκε ιός που προσβάλει τα iPhone και τα iPad της εταιρείας